Đăng nhập   Đăng ký
 
 
Giáo dục

TUYỂN SINH HỌC NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
Khóa đào tạo Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng tuy chỉ kéo dài trong 4 tuần nhưng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức thực sự cần thiết và bổ ích.
0 VND
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN XÂY DỰNG
Chương trình đào tạo “kế toán trong công ty xây dựng” giúp học viên hiểu mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động xấ...
1,800,000 VND
1
 
Giới thiệu sản phẩm