Đăng nhập   Đăng ký
 
 
Quy định bảo mật

 

QUY ĐỊNH BẢO MẬT

 

Trong quá trình sử dụng, truy cập vào website của chúng tôi, có thể bạn đã đồng ý cung cấp một số thông tin nhằm tạo điều kiện cho chúng tôi phục vụ tối hơn cho người sử dụng website. Để bảo đảm quyền lợi cũng như quyền được bảo vệ thông tin  cá nhân của bạn, chúng tôi cam kết sẽ bảo mật và  quản lý các thông tin theo những nguyên tắc sau:

 

 

1.Về quản lý thông tin:

Thông tin được nói đến ở trong bản qui định này chỉ bao gồm các thông tin do bạn cung cấp cho chúng tôi qua website jobsaigon.com.

Thông tin do bạn cung cấp sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi và được quản lý nghiêm ngặt để bảo đảm bất cứ ai không có trách nhiệm và thẩm quyền không thể xâm nhập vào đó.

 

2.Về sử dụng thông tin:

Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng các thông tin có được cho các hành vi trái pháp luật. Mọi hình thức sử dụng sẽ tuân theo các quy định của pháp luật.

Các thông tin sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích làm tăng lợi ích cho người sử dụng và tăng hiệu quả phục vụ của website đối với người sử dụng.

 

3.Các vấn đề khác:

Trong trường hợp có sự rò rỉ thông tin do có sự xâm nhập bất hợp pháp của các chủ thể khác,do sự cố về mạng, đường dẫn, trang thiết bị, hay các hỏng hóc liên quan đến kỹ thuật mà các thông tin bị tiết lộ thì các chủ thể có lỗi phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm trong trường hợp này.